Nie tylko rewitalizacja...

Nie tylko rewitalizacja...

Sławków od wielu już lat skutecznie walczy o środki zewnętrzne. Początki tej aktywności to czas, gdy Polska korzystała jeszcze z pomocy przedakcesyjnej. W poniższym zestawieniu prezentujemy najważniejsze zadania, jakie zostały dotychczas zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych.