background

Budowa publicznego systemu monitoringu miasta Sławków

Jednym z celów systemu monitoringu jest nadzór wizyjny na obszarach: rynku wraz ulicami przyległymi, rejonu parku miejskiego, rejonu Miejskiego Ośrodka Kultury, Osiedla PCK, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. Koncepcja budowy Miejskiego Systemu Monitoringu opierała się na instalacji 34 kamer obrotowych z zoomem optycznym oraz cyfrowym w specjalnych obudowach wraz z systemem antysabotażowym oraz zasilaniem. Całość systemu zintegrowana została w ramach szkieletu światłowodowego i podłączona do Centrum Monitoringu Miasta Sławków, uruchomionego w pomieszczeniach Straży Miejskiej przy Małym Rynku.

Koszt inwestycji:

1.378.830,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE:

1.172.005,50 zł

template joomlatemplate joomla gratuit
logotype

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl