background

Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Mały Rynek 9

Urokliwy parterowy budynek wpisany został do rejestru zabytków w 1981 roku. Jego stan techniczny wymusił wykonanie rozbiórki i wymiany części drewnianej, w tym stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek ocieplono, zastosowano też ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Obiekt przeznaczony będzie na potrzeby prowadzenia działań kulturalnych, promocyjnych, dla organizacji społecznych, a w części również na działalność komercyjną, wpisującą się w charakter miejsca.

Koszt inwestycji:

486.476,97 zł

Dofinansowanie ze środków UE:

217.462,50 zł.

PRZED:

PO:


Budynek przy ul. Mały Rynek 9 to zabytkowy dom mieszczański, drewniany, kryty dachem gontowym. Jego fundatorem był Wojciech Dziedzic w 1865 roku.

template joomlatemplate joomla gratuit
logotype

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl