background

Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 11

 

Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 11 prowadzona w ramach projektu rewitalizacji miała na celu przystosowanie go do potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, CARITAS, usług pomocy społecznej, opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wsparcia dla osób starszych. Ze względu na stan techniczny obiekt i jego otoczenie wymagały gruntownego remontu i modernizacji.

Obiekt został wyposażony w niezbędne media i urządzenia:

  • przyłącze wody (instalację wody zimnej i ciepłej), przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej (instalację kanalizacji sanitarnej) i przyłącze gazowe,
  • instalację gazową i centralnego ogrzewani,
  • kotłownię z systemem odprowadzania spalin,
  • instalację wentylacyjną (instalację klimatyzacji pomieszczenia ogrodu zimowego na I piętrze, instalację wentylacyjną wywiewną z pomieszczenia sali terapeutycznej i ogrodu zimowego, instalację wentylacyjną wspomagającą wentylację wywiewną grawitacyjną),
  • przyłącze kablowe,
  • instalację elektryczną,
  • sieć logiczną i teletechniczną,
  • system oświetlenia terenu,
  • system sygnalizacji pożaru z automatycznymi czujkami, ręcznymi ostrzegaczami i sygnalizatorem akustycznym).

Dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku została zamontowana winda.

Koszt inwestycji:

4.847.538,28 zł

Dofinansowanie ze środków UE:

2.540.643,29 zł

PRZED:

 

PO:

 

 


 

Zabytkowy budynek przy ul. Kościelnej 11

W roku 1758, dzięki przychylności biskupa krakowskiego Andrzeja Załuskiego, wzniesiono przy ul. Kościelnej, w bliskiej odległości od kościoła parafialnego, murowany budynek szpitalnym, podpiwniczony, o czterech izbach na parterze (dwóch od ulicy i dwóch od przeciwnej strony) i czterech na piętrze. Budynek należał do parafii Sławków.

Od 1800 roku w budynku działała sławkowska szkoła elementarna, a w późniejszych czasach funkcjonowały tu szkoła powszechna i podstawowa (do 1958 roku) oraz przedszkole. Do maja 2014 roku w dwóch pomieszczeniach na parterze budynku funkcjonowała Biblioteka Parafialna i siedziba sławkowskiego „Caritasu”.

Budynek jest obecnie własnością miasta.

 

template joomlatemplate joomla gratuit
logotype

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl