background

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej im. J. Baranowskiego

W ramach tego zadania wykonano:

  • dwa nowoczesne, wielofunkcyjne boiska sportowe o nawierzchni syntetycznej z drenażem, przeznaczone dla dzieci i młodzieży,
  • czterotorową bieżnię o nawierzchni poliuretanowej,
  • skocznię do skoków w dal,
  • skatepark.

Przebudowany został również plac apelowy przed szkołą, powstała droga wewnętrzna, parking na 10 samochodów, a wszystko upiększyła mała architektura.

Koszt inwestycji:

2.103.916,81 zł

Dofinansowanie ze środków UE:

1.788.329,29 zł

 

PRZED:

 

PO:


 

Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie

Po II wojnie światowej, w 1948 roku na jednym z zebrań zarządu gminy Wincenty Kuc zaproponował wybudowanie szkoły. Powołano komitet budowy w składzie: Edward Żak – wójt, Stanisław Kopczyński – kierownik szkoły, Eugeniusz Fałda – nauczyciel, Wincenty Kuc i Władysław Czarnota. Zgromadzono fundusze na budowę, zakupiono plac przy ul. Browarnej, opracowano i zatwierdzono projekt, a w grudniu 1952 roku rozpoczęto symboliczne kopanie fundamentów. W sierpniu 1953 roku rozpoczęto prace przy budowie szkoły. Budynek został przekazany Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 29 sierpnia 1958 roku.

template joomlatemplate joomla gratuit
logotype

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl