background

Kompleksowa przebudowa ulic: Mały Rynek, Kościelna, Staropocztowa

Inwestycja objęła swoim zakresem następujące zadania:

  • przebudowa ulic – wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki i wjazdy posesyjne z betonowej kostki brukowej, odtworzenie istniejącego parkingu z betonowej kostki brukowej,
  • remont sieci wodociągowej – budowa sieci wodociągowej z podłączeniem wszystkich istniejących wodociągów, przebiegających w ulicach bocznych,
  • budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – włączenie do odrębnego istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Browarnej.

W przypadku tej inwestycji szczególne znaczenie miało turystyczne wykorzystanie ciągu komunikacyjnego poprzez ul. Mały Rynek, ul. Staropocztową, system ścieżek spacerowych zespołu parkowo – zamkowego i ulicę Młyńską jako doskonałego i atrakcyjnego połączenia zabytkowej sławkowskiej starówki z atrakcyjną krajobrazowo i przyrodniczo Doliną Białej Przemszy, obiektami sportowo – rekreacyjnymi Szkoły Podstawowej, Miejskiego Klubu Sportowego oraz ścieżek rowerowych nad rzeką i Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Koszt inwestycji:

4.433.784,96 zł

Dofinansowanie ze środków UE:

3.768.717,22 zł

 

PRZED:

 

PO:

 

 

template joomlatemplate joomla gratuit
logotype

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl