background

Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego

Podstawowe zakresy prac w ramach inwestycji:

  • wykonanie modernizacji zieleni parkowej, w tym dosadzenie drzew i krzewów liściastych, założenie łąki kwietnej oraz renowacja trawników,
  • modernizacja nawierzchni parkowych poprzez wykonanie nowych chodników wraz z obrzeżami,
  • wykonanie małej architektury parkowej, w tym osadzenie nowych ławek, koszy, latarni oraz tablic,
  • budowa placu zabaw – ułożenie atestowanego podłoża, montaż bezpiecznych urządzeń do zabawy dla dzieci,
  • podświetlenie ruin zamku.

Koszt inwestycji:

519.857,73 zł

Dofinansowanie ze środków UE:

441.879,07 zł

 

PRZED:

 

 

PO:

template joomlatemplate joomla gratuit
logotype

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl