background

Zagospodarowanie płyty rynku – budowa parkingu

 

Zagospodarowanie płyty rynku – budowa parkingu z nawierzchnią chodników oraz organizacja zieleni i małej architektury. Prace zostały zrealizowane w 2007 roku, w ramach projektu zrefinansowane.

Po wyburzeniu budynku remizy strażackiej wraz z przybudówkami odsłonięta została południowa elewacja budynku Ratusza. W miejscu dawnego, zamkniętego dziedzińca zaprojektowano plac wyniesiony ponad poziom otaczającego terenu o ok. 1,5 m. Na placu wydzielono trzy miejsca postojowe i miejsce do zawracania. Zachowano dawny wjazd na plac od strony wschodniej z istniejącego parkingu. Na plac prowadzą schody terenowe i pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych.

Parking zlokalizowany jest na miejscu wyburzonego budynku remizy i placu przed budynkiem. Parking obejmuje 24 stanowiska postojowe o typowych wymiarach oraz 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingu to materiał mieszany z betonowej kostki brukowej i granitowej kostki brukowej. W miejscu wyburzonej remizy powstały chodniki i mur oporowy.

Na terenie parkingu wydzielono wysepki, które pełnia funkcje klombów. Wykonano nasadzenia w formie grup krzewów iglastych i liściastych, o zróżnicowanych formach i barwach. Wybrano krzewy niskie i średnie – do 1,5 m wysokości. Teren usytuowany wzdłuż górnego biegu pochylni obsadzony został krzewami ozdobnymi, na pozostałej powierzchni urządzony został trawnik.

Koszt inwestycji:

324.762,47 zł

Zrefinansowano ze środków UE:

263.497,89 zł

 

PRZED:

 

 

PO:

template joomlatemplate joomla gratuit
logotype

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl