background

Przebudowa infrastruktury ulicy Młyńskiej

 

Zadanie zrealizowane zostało w całości w 2008 roku, w ramach projektu zostało zrefinansowane.

Podstawowe zakresy prac w ramach inwestycji:

  • przebudowa nawierzchni ulicy Młyńskiej na jezdnię o szerokości 6 m na całym jej przebiegu,
  • budowa chodnika o szerokości 2 m,
  • budowa miejsc parkingowych przy Miejskim Ośrodku Kultury (46 miejsc),
  • przebudowa kolektora deszczowego z budową urządzeń oczyszczających wody deszczowe,
  • budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z przepompownią ścieków i budowa kanalizacji ciśnieniowej z odbiorem ścieków w ulicy Browarnej,
  • budowa kładki dla pieszych nad rzeką Białą Przemszą o konstrukcji nośnej stalowej, na płycie żelbetonowej ze stalowymi barierkami.

Koszt inwestycji:

2.381.25489 zł

Zrefinansowano ze środków UE:

1.922.863,33 zł

 

PRZED:

PO:

template joomlatemplate joomla gratuit
logotype

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl